Faydalı

Təklif və ya irad üçün [email protected]
Texniki Dəstək [email protected]
Saytda xatirəsini bölüşmək istədiyiniz şəhid haqqında məlumatlardan sonra "Xatirə Dəftəri" hissəsində "Xatirəni Bölüş" bölməsi vasitəsi ilə qeyd edə bilərsiniz.
Şəhidin ailə üzvlüyünü və ya yaxınlığını təsdiq edici sənədin şəkli və lazımi məlumatları [email protected] ünvanına göndərə bilərsiniz.
Məlumat 1 iş günü ərzində icra olunur.
Düzəlişə ehtiyac olan şəhidin adı və soyadı və lazımi məlumatları [email protected] ünvanına göndərə bilərsiniz.
Məlumat 1 iş günü ərzində icra olunur.